Bodyfulness

PERSOONLIJKE VORMING

OPLEIDING

TRAINING & COACHING

Lichaamsgebaseerde Dynamische

Aandachts-, Bewustzijns- en Actietraining

BODYFULNESS PERSOONLIJKE VORMING

Zelfontplooiing voor eigen ontwikkeling, samenleven en samenwerken.

BODYFULNESS

TRAINING & COACHING

Voor Social Care & Social Profit

Voor Ondernemers & Leiders

Voor Performers

OPLEIDING BODYFULNESS voor Professionals

Social Care & Social Profit

Trainers - Opleiders - Lesgevers

Stressbegeleiding & Veerkrachttraining

(Psycho)(Lichaams)therapeuten

Heldere Doelen

BODYFULNESS WERKT

Bodyfulness stelt het lichaam centraal als plek van kwaliteiten, kracht en ruimte.

De plek waar je moet zijn om aan jezelf, werk

en samenleven oriëntatie, richting

en vervulling te geven.

AANWEZIG EN PRESENT ZIJN

Vol-ledig bij en met je lichaam

present zijn. Met ontspannen aandacht.

LUISTEREN EN DOORGRONDEN

Luisteren naar de

feeling en cognitie vanuit het lichaam.

ZICHZELF OBSERVEREN

Jezelf en je om-geving waarnemen vanuit wat het lichaam laat kennen en aangeeft.

BELEVEN EN OM-GEVEN

Samenhang, wisselwerking en resonantie tussen lichaamsbeleving en om-geving.

EFFICIËNT ONDERNEMEN

Handelen en actie vanuit en onderschreven door lichamelijk gevoeld gewaarworden.

ZICHZELF KENNEN

Via het lichaam in contact met wat bij je leeft, wat je nodig hebt en wat je te doen staat.

Vraag de infobrochures

 

CONTACT GEGEVENS

 

Blekerijstraat 75, 9000 Gent

 

 

+ 32 (0)473 399 950

Om een afspraak te maken.

 

Deel deze site met vrienden

en collega's.

Copyright 2017 @ Bodyfulness - Wiel Cabooter